Davant l’aparició a la premsa d’algunes afirmacions sobre la relació entre el Iodur de Plata i algunes malalties creiem que pot ser del vostre interès el tenir a ma algunes dades.El material utilitzat per la sembra de núvols en les campanyes de lluita preventiva contra la pedra, és una solució de cetona amb Iodur de Plata. La combustió de la dissolució de IAg, genera una gran quantitat de nuclis de congelació. L’estructura cristal·lina del IAg és molt semblant a la del gel en estat natural. Això fa que resulti molt eficaç per modificar els mecanismes de la formació de la precipitació, però presenta l'inconvenient de que emet certes quantitats d’un metall pesant com és la plata (Ag.).

 

Es tracta d’un contaminant no soluble i acumulable, que s’introdueix a l’atmosfera també per altres activitats antropogèniques (OMM 1979). La plata és un producte que es troba habitualment, en petites concentracions, en la terra, l’aigua pura, l’atmosfera, etc.:

 

terra i teixits vius: 0.1 ppm
aigua pura: 0.0001 ppm
atmosfera: 0.003 ppm

Els generadors utilitzats per l’ADV de les Terres de Ponent de Lleida dispersen 11.6 gr./h de Iodur de plata. La concentració d’aquest element químic mesurada a l’aire per sobre una xarxa de generadors densa, pot arribar a 0.01 micrograms per metre cúbic.

METEOSAT

METEOSAT

Imatges del meteosat

Webcam

WEB CAM LLEIDA

Hora Actual: 21:10

Hora Solar: 19:10


Blog

NOT═CIES

El nostre Blog i novetats


E-mail

CORREU EL·LECTRÔNIC

Per a qualsevol proposta o suggeriment


La campanya es desenvolupa del 15 d’abril al 15 d’octubre i la mitjana de dies de perill és de 34, amb un total de 187 hores de funcionament mitjà dels generadors. El consum de Iodur de plata mitjà per campanya es situa en 100 kg. Encara que d’entrada aquesta quantitat pugui semblar important, en el supòsit de que tot el producte utilitzat precipités completament sobre la zona d’actuació, cosa totalment impossible, la quantitat de IAg per ha és de 0.4 gr., la qual cosa per una profunditat de 15 cm de sòl, suposa una concentració de 0.00002 ppm ( es a dir, 0,00002 gr. de IAg per tona de terra). Els estudis mèdics realitzats estableixen que només en el cas d’una ingesta directa de 2 a 50 gr. de Iodur de Plata, es poden observar alteracions benignes sobre el cos humà, malaltia anomenada argirosi i en cap moment s’ha considerat el IAg com un producte cancerígen o provocador d’altres malalties com el Parkinson o l’Alzheimer.

Tota la bibliografia existent sobre el tema : Harris, 1981; Klein and Molise, 1975; PME, 1977; WM Oklahoma, 1983; WMAN, 1978; Houghton, 1985; Dessens, 1997; Boe, 1996; Sánchez, 1999, indica que no s’han observat canvis significatius pel fet de l’activitat de la sembra i encara que s’observa una concentració de plata superior en les núvols i la precipitació en el cas de que aquesta es produeixi, no s’observa variació sobre la concentració a terra i que la introducció de plata en l’ambient per realitzar modificacions climàtiques és relativament menor en comparació a altres fonts de plata.

El professor José Luis Sánchez del Laboratori de Física de l’Atmosfera de León ha publicat un estudi realitzat amb 177 mostres de pluja (88 de dies de sembra y 89 de dies sense sembra) en el que s’obté com a conclusió que la quantitat de plata en l’aire de manera natural és variable i es situa al voltant de 4,6 ppb (parts per bilió). En el cas d’un dia de sembra aquesta quantitat s’incrementa fins a situar-se al voltant de 14,8 ppb. La concentració màxima observada és de 156 ppb.

 

L’Estat espanyol no té legislació que limiti el contingut de Iodur de plata a l’aigua. Segons bibliografia consultada, la CEE tampoc ha legislat sobre el tema. Als Estats Units, el Servei de Salut pública estableix un límit de 50 micrograms per litre en la concentració de IAg en l’aigua potable. En aquest sentit, la Weather Modification Association (Associació per la Modificació Atmosfèrica), de caràcter internacional i amb seu a Califòrnia afirma que "no s'han observat efectes negatius ni en projectes que tenen ja quaranta anys de durada. La proporció de plata en l'aigua de pluja es pràcticament indetectable i en conseqüència està molt per sota els 50 micrograms per litre que va establir el Servei de Salut Pública dels Estats Units. La dosi de iode de la sal iodada de cuina és superior a la trobada en l'aigua dels núvols sembrats".

 

Al mercat existeixen complements dietètics que porten plata i altres metalls en la seva composició.

 

En el cas de que vulgueu o necessiteu algun aclariment o més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.