Un granímetre és un suport metàl·lic que consta d’una base rectangular que mitjançant un pal vertical acabat en punxa es fixar fortament al sòl a una alçada aproximada de 1,5 metres. Sobre aquest suport es col·loca la placa de material sensible de Styrofoam degudament pintada amb pintura blanca per exteriors. Quan cau la pedra impacta sobre aquesta superfície i un cop pintada amb pintura gràfica negraes procedeix a l’estudi de la mida i profunditat de l’empremta per poder obtenir els diferents paràmetres (diàmetre, energia, etc.) quedefineixen una pedregada.

 

METEOSAT

METEOSAT

Imatges del meteosat

Webcam

WEB CAM LLEIDA

Hora Actual: 14:18

Hora Solar: 12:18


Blog

NOT═CIES

El nostre Blog i novetats


E-mail

CORREU EL·LECTRÔNIC

Per a qualsevol proposta o suggeriment

Disseny de la xarxa

S’ha optat per un disseny de xarxa quadrat de 4 X 4 Km. Aquest disseny d’un granímetre cada 16 Km2 suposa un total de 170 granímetres distribuïts per la zona de lluita.


INFORMACIÓ SOBRE PEDREGADES

L’any 1990 l’ADV Terres de ponent va iniciar la instal·lació d’una xarxa de granímetres amb la finalitat de poder determinar amb exactitud les zones afectades per la pedra i els paràmetres físics que determinen la intensitat de una pedregada.

 

Aquesta xarxa que en la actualitat està formada per 170 granímetres és la única establerta a Catalunya i amb la zona de Cariñena (Zaragoza) són les úniques de tot l’estat espanyol.

 

Cada cop que es produeix una pedregada es procedeix a inspeccionar els granímetres de la probable zona afectada per la pedra i en el cas de que algun granímetre així estat impactat es procedeix al canvi de placa.


Les plaques pedregades són calibrades al laboratori amb la simulació de la caiguda de boles metàl·liques, de les que es coneixem les mesures, en la zona de calibració de cada placa que és de 5cm i està situada en la part central protegida per una peça metàl·lica.

 

Després les plaques es pinten amb pintura gràfica negra per tal de que els impactes quedin ressaltats i així poder-los mesurar informàticament.

 

D’aquestes anàlisis podem obtenir les dades següents.

Nombre d’impactes per m2

  • diàmetre màxim
  • massa del gel
  • densitat d’energia.

 

Nombre d’impactes per m2

 

 

La campanya de recollida de dades sobre la pedra, suposa per part dels tècnics de l’ADV una atenció constant de 24 hores al dia durant tots els dies dels mesos d’abril a octubre que són els que presenten un índex més alt de pedregades.

 

Un dia de seguiment de tempestes comporta la següent activitat diària:

  • Cada dia al matí el Servei Meteorol˛gic de Catalunya calcula la seva predicció de perill de pedra per les comarques del sud de Lleida.
  • Durant tot el dia hi ha un seguiment real de les precipitacions utilitzant el radar del Servei de Meteorologia de Catalunya.

Un dia de tempesta incrementa l’activitat, ja que cal seguir els punts on es possible que hagi hagut una pedregada, comprovar via telefònica en el mateix moment de la precipitació, si és el cas, la seva intensitat i passar aquesta informació a diferents institucions ( entre elles el DARP ) i mitjans de comunicació.

 

El mateix dia si és possible o el més tardar el dia següent, cal efectuar una revisió de tots els granímetres que hagin pogut estar afectats, desplaçant-se al lloc on estan instal·lats i procedint al canvi si es necessari.

 

El manteniment d’una xarxa de granímetres demana una gran quantitat de temps, ja que les plaques han de renovar-se cada mes i mig com a màxim, encara que no hagin estat pedregades, ja que la seva situació a l’aire lliure les degrada fàcilment i impediria la seva lectura. El total de plaques a mantenir, tal i com hem explicat anteriorment és de 170