Desenvolupament de la metodologia i les seves aplicacions per el pronòstic, l’anàlisi i la identificació mitjançant radar meteorològic de les precipitacions de pedra en la Vall Mitjana de l’Ebre.

 

A les comarques de Lleida, enguany es celebra els 25 anys de campanyes de lluita preventiva contra la pedra, la qual cosa demostra l’interès de la zona pel tema en qüestió.

 

L’ADV de les Terres de Ponent ha anat introduint dins del seu funcionament totes les millores tècniques possible per tal de aconseguir una millor eficàcia de la lluita i un coneixement més acurat de la realitat: automatització de la xarxa de generadors, implantació d’una xarxa de sensors de pedra (granímetres), xarxa de estacions meteorològiques.

 

Però hi ha un aspecte bàsic en la lluita contra la pedra que no depèn de l’ADV que és la predicció. La predicció de la campanya de lluita contra la pedra la realitza l’Institut Nacional de Meteorologia a Barcelona.

 

La predicció de tempestes a curt termini és una de les tasques més difícils de realitzar en qualsevol centre de predicció meteorològica. Encara resulta més difícil la predicció de les precipitacions de pedra curt termini. Un dels principals motius d’aquesta dificultat es que la formació de tempestes va lligada a una gran varietat de situacions difícils de classificar.

METEOSAT

METEOSAT

Imatges del meteosat

Webcam

WEB CAM LLEIDA

Hora Actual: 21:41

Hora Solar: 19:41


Blog

NOT═CIES

El nostre Blog i novetats


E-mail

CORREU EL·LECTRÔNIC

Per a qualsevol proposta o suggeriment


Els anys 80 i 90 s’han desenvolupat noves tècniques basades en anàlisi de meteorologia dinàmica que han permès millorar el reconeixement de lessituacions meteorològiques que provoquen precipitacions severes.

 

Publicacions recents utilitzen noves tècniques basades en la combinació de variables meteorològiques que intenten caracteritzar l’ambient preconvectiu i la possibilitat de que es produeixin mecanismes que desencadenin la convectivitat severa.

 

2.- Finalitat del projecte

L’objectiu primordial del projecte és reunir una sèrie de recursos científics que permetin caracteritzar, pronosticar i modelitzar els processos atmosfèrics que originen les precipitacions de pedra a la Vall Mitjana de l’Ebre. Aquest projecte es desenvoluparà amb tres subobjectius:

 

1.- analitzar i diagnosticar dinàmicament les situacions que donen lloc a la formació de tempestes de precipitació de pedra en la zona a estudi.

2.- construir models operatius que permetin en termes binaris establir una predicció de pedra a curt termini.

3.- desenvolupar les metodologies d’anàlisi de dades que permetin identificar en temps real les àrees on està precipitant la pedra mitjançant l’ús d’un radar d’alta resolució temporal i una xarxa de sensors de pedra.

 

L’obtenció de resultats permetrà efectuar les aplicacions corresponents i implicarà una millora dels sistemes de predicció d’aquestes inclemències atmosfèriques.

 

3.- Participants en el projecte

Els participants en el projecte són tots ells amb experiència en altres projectes: la Universitat de León, La Universitat de les Illes Balears, l’Institut Nacional de Meteorologia, L’Agrupació de Defensa Vegetal de les Terres de Ponent de Lleida i una PYME-Sistemas Lógicos-, formada per antics col·laboradors i becaris de la Universitat de León. Tot això amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya i La Dirección General de Aragón.

 

4.- Desenvolupament pràctic del projecte

Durant tot l’estiu a Zaragoza s’instal·larà un laboratori per l’anàlisi i larecollida de dades diverses. Les més importants són les imatges de radar d’alta resolució temporal cada2-3 minuts. Aquests radar és propietat de la Universitat de León i ja es va utilitzar en el projecte de l’any 1997 en que també va participar l’ADV de les Terres de Ponent. El softward emprat per aquesta campanya és completament nou i un dels més avançats en aquests moments.

 

Per part de l’ADV de les Terres de Ponent la feina a realitzar es concreta en el control de la xarxa de granímetres de la seva propietat i que està establerta en tota la zona de lluita, així com de les dades dels observadorsde la pròpia ADV. Aquesta informació permetrà relacionar el que indica el radar amb el que en realitat està passant a terra.

 

5.- Avaluació de resultats

Tota la informació recollida durant la campanya serà processada per les dues universitats participants en el projecte i l’INM per tal de revalidar els mètodes de predicció amb la realitat i millorar el coneixement científic d’aquest fenomen natural.

 

La metodologia i les aplicacions obtingudes permetran establir estratègies d’observació de cèl·lules convectives. Els resultats d’aquest Projecte, seran aplicats a la millora de la predicció, anàlisi i identificació de les tempestes.